Η ομάδα μας

CESIE

CESIE

Παλέρμο, Ιταλία

cesie.org 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simona Palumbo, simona.palumbo@cesie.org

Περισσότερες πληροφορίες

Η CESIE είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2001 και είναι εμπνευσμένη από το έργο και τις θεωρήσεις του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Η CESIE συνεισφέρει στην ενεργό συμμετοχή ατόμων, κοινωνιών των πολιτών και ινστιτούτων μέσω της υλοποίησης πρότζεκτ διαφόρων θεματικών, με στόχο την προώθηση της ευημερίας και της ανάπτυξης, δίνοντας πάντα αξία στον πλουραλισμό, την ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Ως Ευρωπαϊκό κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών, ο οργανισμός είναι αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης ώστε να αυξηθούν και να βελτιωθούν καινοτόμες διαδικασίες προσανατολισμένες στο μέλλον στην εκπαιδευτική, την κοινωνική και την οικονομική σφαίρα, πιστεύοντας στη διεθνή συνεργασία οργανισμών από ετερογενείς τομείς και χώρους.

CESIE

Coopérative d’activité
et d’emploi Work in SCOP

Πόρτο Βέκιο, Γαλλία

www.les-scop.coop

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gilles Giovannangeli, scopara.corse@orange.fr

Περισσότερες πληροφορίες

Η Work in SCOP είναι σύμπραξη γενικών δραστηριοτήτων που ειδικεύεται στην προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων υποστηρίζοντας άτομα που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες και κάνοντας δυνατή μία δοκιμή πλήρους κλίμακας της δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας έτσι έναν υψηλό δείκτη επιβίωσης για την επιχείρηση.

Η Work in SCOP δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικης και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και στη στενή συνεργασία με Κρατικές υπηρεσίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές με στόχο την εφαρμογή πολιτικών σχετικών με την εργασία, την ενσωμάτωση και την εκπαίδευση και, πιο συγκεκριμένα, εκείνων των πολιτικών που είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Work in SCOP είναι επίσης αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο. Αναπτύσσει καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά και παρέχει μία ευρεία γκάμα επιχειρηματικής υποστήριξης. Εκπροσωπεί συνεπώς  τη μεταβατική περίοδο κατά την πορεία της δημιουργίας μιας επιχείρησης, και παρέχει ευκαιρίες μαθητείας σε όσους θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες (προσωποποιημένη συμβουλευτική, προσαρμοσμένο και πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, coaching, συμβουλές τιμολόγησης κλπ).

Η σύμπραξη αποσκοπεί στην παραγωγή καινοτομίας μέσω δημιουργικών ικανοτήτων, νέες μεθόδους εργασίας, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες μορφές συμπαραγωγής.

CESIE

Associacio La Xixa Teatre

Βαρκελώνη, Ισπανία

www.laxixateatre.org

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Meritxell Martinez Bellafont,

meritxell@laxixateatre.org

Περισσότερες πληροφορίες

Η σύμπραξη La Xixa Teatre είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έτος ίδρυσης το 2010, που στοχεύει στο να ερευνήσει, να αναπτύξει και να αναπαράξει εκπαιδευτικά και θεατρικά εργαλεία ως μέσα κοινωνικού μετασχηματισμού. Πιστεύουμε ότι η διά βίου μάθηση είναι το κλειδί για την κοινωνική αλλαγή και έναν κόσμο ίσων ευκαιριών. Οι δραστηριότητές μας περιστρέφονται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές:

  • Διαπολιτισμική επικοινωνία, κοινωνική συμπερίληψη, και η μάχη κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και όλων των μορφών διάκρισης (π.χ λόγω κοινωνικής τάξης, ηλικίας, υγείας κλπ) από μια διατομεακή σκοπιά.
  • Ισότητα των φύλων/πολιτικές ισότητας και σεξουαλικός πλουραλισμός.
  • Κουλτούρα ειρήνης και συνύπαρξης, ενεργοί πολίτες, κοινωνική συμμετοχή και τοπική ανάπτυξη.
  • Συμπεριληπτική πολιτισμική κληρονομιά.
  • Διά βίου μάθηση.
  • Σχολική εκπαίδευση, πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, και αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών μεταξύ των νέων.
  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Αποστολή της La Xixa είναι να προωθήσει τη δημιουργία χώρων ενδυνάμωσης μέσω Συμμετοχικών Μεθοδολογιών, Ψυχολογία με Προσανατολισμό στη Διεργασία και του Θεάτρου του Καταπιεσμένου ώστε να παράξει διαδικασίες ατομικής και συλλογικής μεταμόρφωσης στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαλωτότητας.
Οι Συμμετοχικές Μεθοδολογίες επιτρέπουν σε μια ομάδα με ποικίλα ενδιαφέροντα να αποκτήσει έναν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην ανάλυση της πραγματικότητας και της λήψης αποφάσεών της, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να γίνονται σημαντικοί παράγοντες της ίδιας τους της ανάπτυξης.
Η Ψυχολογία με Προσανατολισμό στη Διεργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας κατάστασης συνειδητότητας, δηλαδή στο να βοηθήσει άτομα και ομάδες να έχουν επίγνωση του πώς αντιλαμβάνονται και ζουν τις εμπειρίες τους, και να τους δώσει τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αλλάξουν την προσέγγισή τους.
Το Θέατρο του Καταπιεσμένου (Theatre of the Oppressed) θέτει το θέατρο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της συλλογικής ενδυνάμωσης. Πραγματοποιούμε εργαστήρια για διάφορες ομάδες, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, και καλλιτεχνικές δράσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Είμαστε μία διεπιστημονική και πολυεθνής ομάδα συνεργατών, εκπαιδευμένων στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, των παιδαγωγικών και της τέχνης. Ο πλουραλισμός εντός της ομάδας μας εμπλουτίζει την κοινωνική και δημιουργική μας δουλειά και μας κρατά σε μία μόνιμη κατάσταση εκπαίδευσης και εκμάθησης.

CESIE

Volkshochschule Im
Landkreis Cham Ev

Cham, Γερμανία

www.vhs-cham.de

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aleksandra Sikorska, projects@vhs-cham.de 

Περισσότερες πληροφορίες

Το Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham) είναι μία καταχωρημένη μη κερδοσκοπική σύμπραξη στη Βαυαρία της Γερμανίας. Το ινστιτούτο μας παρέχει εκπαίδευση στους τομείς της κοινωνίας, της εργασίας, των ξένων γλωσσών, του πολιτισμού, ενώ παρέχει και ειδικά μαθήματα (σχολείο δεύτερης ευκαιρίας). Στον πολιτιστικό τομέα, διοργανώνει διάφορα μαθήματα και εκδηλώσεις, όπως θεατρικά δρώμενα, μπαλέτο, χορό, τραγούδι, μουσικά όργανα καθώς και μαθήματα ζωγραφικής και κεραμοποιίας.

Η VHS Cham έχει ένα portfolio περισσότερων από 250 ποικίλων εκδηλώσεων για πάνω από 15000 συμμετέχοντες ετησίως. Μέσω των πολιτιστικών μαθημάτων και εκδηλώσεων, η VHS Cham ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες ώστε να ανακαλύψουν νέες πλευρές του εαυτού τους, να εκφραστούν, να τονίσουν τη μοναδικότητά τους και να αναβαθμίσουν την προσωπική τους ανάπτυξη.

Σε εθνικό επίπεδο, η VHS Cham κατέχει ηγετικό ρόλο στη σύλληψη και υλοποίηση διεθνών πρότζεκτ. Τα αποτελέσματα προηγούμενων πρότζεκτ απευθυνόντουσαν στους σπουδαστές ξένων γλωσσών, τους νεαρούς σπουδαστές από ευάλωτες ομάδες, καθώς και στην καθοδήγηση και την αναγνώριση των ικανοτήτων τους. Η  VHS Cham δραστηριοποιείται επίσης ενεργά στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών μοντέλων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών) προσφέροντας ταυτόχρονα ειδικά μαθήματα για νέους με λιγότερες ευκαιρίες, άτομα που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, EEAK άτομα, πρόσφυγες και άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

CESIE

IDEC

Πειραιάς, Ελλάδα

idec.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ορέστης Νταγιάντας, orestis@idec.gr 

Περισσότερες πληροφορίες

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην κατάρτιση, στη διαχείριση συμβουλών, στη διασφάλιση ποιότητας, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ.

Διαθέτει μακρά εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη διά βίου μάθηση και ειδικότερα στα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, συστήματα μάθησης και μαθητείας βάσει εργασίας και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.