Το Πρόγραμμα

Performers Go Online

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα του Erasmus+ το οποίο στοχεύει στο να εφοδιάσει τους performers με βασικές γνώσεις δημιουργίας βίντεο και διαδικτυακής αυτο-προώθησης.

Το Σκεπτικό

Το Performers Go Online δημιουργήθηκε με αφορμή την παγκόσμια κρίση που επέφερε η πανδημία της CoVid-19 και την ανάγκη που προέκυψε για τη στήριξη του καλλιτεχνικού τομέα.

Αποτελεί κομμάτι των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας, και στοχεύει στη στήριξη των καλλιτεχνών μέσω της αναβάθμισης σημαντικών επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκριθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας τους τα τελευταία χρόνια.

Σκοπός του, η παροχή βασικών γνώσεων παραγωγής βίντεο σε παραστατικούς καλλιτέχνες (performers) ώστε να μπορούν να γυρίζουν οπτικοακουστικό υλικό με απλά μέσα στον χώρο τους, πρακτική η οποία έγινε εξαιρετικά δημοφιλής κατά το lockdown της άνοιξης του 2020.

Επιπλέον, το Performers Go Online επικεντρώνεται και στο πώς μπορούν οι καλλιτέχνες να προωθήσουν διαδικτυακά το έργο τους, και να έρθουν σε επαφή με παράγοντες τους Ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού χώρου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το Performers Go Online θα δημιουργήσει ένα διεθνές καλλιτεχνικό δίκτυο από εταιρίες, ΜΚΟ, σχολές και πολιτιστικούς οργανισμούς. Ταυτόχρονα, μέσω των δράσεών του το πρόγραμμα σκοπεύει να στρέψει την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα ο χώρος.
Εν ολίγοις, το Performers Go Online στοχεύει στον εφοδιασμό των καλλιτεχνών με γνώσεις που θα φανούν χρήσιμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς και μετά το πέρας της.

Το Performers Go Online είναι για εσένα,

αν είσαι:

Performer οποιουδήποτε είδους (ηθοποιός, τραγουδιστής, χορευτής κλπ), ειδικά αν δε διαθέτεις γνώσεις παραγωγής βίντεο και διαδικτυακής προώθησης.

παράγοντας στον χώρο τον οπτικοακουστικών, ειδικός στο digital marketing, εμπορική εταιρία, ΜΚΟ, καλλιτεχνική σχολή, πολιτιστικός οργανισμός, κινηματογραφικό φεστιβάλ και κάθε ινστιτούτο που θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει τα «χειροποίητα» βίντεο των συμμετεχόντων καλλιτεχνών για προωθητικούς, εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους.

Το Performers Go Online προσφέρει:

Empty

Empty

Το πρόγραμμα e-learning «Performing Digitally»

που περιέχει βασικές αρχές παραγωγής βίντεο όπως χρήση κάμερας, φωτισμός, ηχοληψία, μοντάζ και σενάριο. Όλα υπό το πρίσμα του «diy (do it yourself)».

Περιλαμβάνει 40 ώρες εκπαίδευσης

οι οποίες θα δοκιμαστούν πιλοτικά για 3 μήνες σε 30 συμμετέχοντες ανά χώρα του προγράμματος (Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία) και θα διδαχθούν από ειδικούς στα οπτικοακουστικά και το ψηφιακό marketin.

Διοργάνωση 4 webinars

τα οποία θα απευθύνονται στους συμμετέχοντες της πιλοτικής δοκιμής, και στα οποία θα τους παρουσιαστεί το πρόγραμμα el-learning, θα απαντηθούν ερωτήσεις και θα προσφερθεί καθοδήγηση, team building και δικτύωση.

Το πρόγραμμα e-learning «Promoting Digitally»

που επικεντρώνεται στην προώθηση μέσω κοινωνικών δικτύων και YouTube, pitching περιεχομένου σε καλλιτεχνικά ινστιτούτα, συμβουλές για τη δημιουργία ενός «χειροποιήτου» βίντεο μικρού μήκους, και πληροφορίες για το σε ποιες πλατφόρμες μπορεί να δημοσιευθεί.

Περιλαμβάνει 40 ώρες εκπαίδευσης

οι οποίες θα δοκιμαστούν πιλοτικά για 3 μήνες στους ίδιους 30 συμμετέχοντες με το «Performing Digitally»  σε Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία. Και εδώ, οι διδάσκοντες θα είναι ειδικοί στα οπτικοακουστικά και το ψηφιακό marketing.

Δημοσίευση στο YouTube των «χειροποίητων» βίντεο

Δημοσίευση στο YouTube των «χειροποίητων» βίντεο που θα δημιουργήσουν οι σπουδαστές στα πλαίσια της πιλοτικής δοκιμής των 2 e-learning.